Firma Przedstawicielsko-Handlowa J.Jakubiak Sp. z o.o.

 

90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
NIP: 732-10-07-914

Konto Bankowe: Alior Bank SA. 07 2490 0005 0000 4530 1286 9625
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS - numer 0000034289
Kapitał zakładowy - kapitał wpłacony - 320.000,00 PLN

telefon: +48 42 2536 500
telefon: +48 42 6303 380

faks: +48 42 2536 504
faks: +48 42 2536 386

e-mail:  jakubiak@jakubiak.com.pl

 


Surowce

Zbigniew Nonas

telefon: +48 42 2536 540
e-mail: znonas@jakubiak.com.pl

Maszyny, akcesoria, części zamienne

Zbigniew Nonas

telefon: +48 42 2536 540
e-mail: znonas@jakubiak.com.pl

Rafał Bogołębski

telefon: +48 42 2536 530
e-mail: rbogolebski@jakubiak.com.pl

Barwniki i środki pomocnicze, noże dla garbarstwa i innych zastosowań

Rafał Bogołębski

telefon: +48 42 2536 530
e-mail: rbogolebski@jakubiak.com.pl

Stacja serwisowa obić zgrzeblarskich

Ryszard Kępka

telefon: +48 600 898 501

 

Zbigniew Nonas

telefon: +48 42 2536 540
e-mail: znonas@jakubiak.com.pl